menu marco Marco van Roosmalen

Marco van Roosmalen (1960)

In mijn inmiddels 35-jarige loopbaan heb ik gewerkt met een grote verscheidenheid van mensen met zeer uiteenlopende hulpvragen.
Zowel in mijn coaching en -counselingswerk als in mijn trainerswerkzaamheden hebben verliesaspecten altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Verliezen doen zich voor op diverse terreinen zoals: verlies van gezondheid, toekomstperspectief, werk, relatie en verlies aan de dood. Dit heeft mij destijds gemotiveerd tot het volgen van de post-hbo opleiding tot rouw- & verliesbegeleider. Nadat ik die heb afgerond ben ik als docent, procesbegeleider en supervisor betrokken geweest bij deze opleiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn ervaring is dat er nog steeds veel professionals kennis en vaardigheden ontberen op het terrein van verliesbegeleiding en dat er behoefte is aan scholing op dit gebied. Dit heeft er toe geleid dat ik de samenwerking ben aangegaan met Tineke Rodenburg en Rennie Fopma binnen dit vakgebied en zo is Timare ontstaan. Wij beogen onze kennis en praktische ervaringen binnen dit specifieke vakgebied over te dragen aan andere professionals die beroepsmatig in aanraking komen met verlies & rouw.

Indien u meer wilt lezen over mijn werkzaamheden verwijs ik graag naar mijn website: www.marcovanroosmalen.nl