menu aanbod

Aanbod

Timare biedt nascholing voor onder andere de volgende sectoren/beroepsgroepen:

POH-GGZ
Maatschappelijk werk
Psychosociaal therapeuten
Psychologen
Politie
Docenten
Verloskunde
Fysiotherapie
Advocatuur
Mediators
Journalisten
Medewerkers Centra Jeugd & Gezin / sociale wijkteams
Verpleegkundigen en verzorgende beroepsgroepen

Mocht uw sector/beroepsgroep niet vermeld staan, krijgt u beroepsmatig met verlies & rouw te maken, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op hoofdlijnen bestaat ons aanbod uit de volgende modules:
Module 1: verlies- & rouw begeleiding: theorie/basisvaardigheden/gespreksvaardigheden
Module 2: verlies- & rouwbegeleiding: theorie over vormen van complexe rouw/gespreksvaardigheden/interventies
Module 3: verlies- & rouwbegeleiding: theorie over rouw bij specifieke doelgroepen/gespreksvaardigheden/ interventies

Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden en vraagt een tijdsinvestering van 1 dag.

Ons uitgangspunt is de nascholing te verzorgen met twee trainers vanuit onze visie dat niet slechts de inhoud van belang is maar ook het proces van de deelnemers aandacht behoeft.

In afstemming met de opdrachtgever streven we ernaar aan te sluiten bij specifieke vragen op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding.